Címlap Hírek
Hírek
Beiratkozás 2018/2019 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2018. április 26. csütörtök, 07:07

Tisztelt solymári szülők és gyermekek!

 

A Solymári Óvoda-Bölcsőde felvételt hirdet a 2018/2019.nevelési évre azon gyermekek részére, akik 2019. augusztus 31. napjáig töltik be a harmadik életévüket. Óvodaköteles az a gyermek, aki 2018. augusztus 31.napjáig tölti be a harmadik életévét.

A beiratkozás időpontja : 2018. május 9-10. (szerda, csütörtök) 8 és 16 óra között,

A beiratkozás helyszíne: Solymári Polgármesteri Hivatal nagyterme

 

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül hozza magával a kitöltött jelentkezési lapot, a gyermek anyakönyvi kivonatát, a gyermek TAJ kártyáját, valamint a gyermek lakcímkártyáját.

 

Nyílt napok: 2018. május 7-8.(hétfő,kedd) 10 és 11 óra között

Módosítás dátuma: 2018. április 26. csütörtök, 08:57
 
Óvodai jelentkezési lap PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2017. március 14. kedd, 12:21

Solymári Óvoda-Bölcsőde

2083 Solymár, Váci Mihály u.26.

ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP                                                                                     2018/19. nevelési év

 

Alulírott………………………………………(név), kérem, hogy gyermekem számára

Kék  Óvodába               férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Napsugár Óvodába        férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Kérjük, aláhúzással jelölje, mely óvodába kéri elsődlegesen a gyermeke felvételét.

1. A gyermek adatai

A gyermek neve:………………………………………………………………………………...

Születési helye:………………………………………………………………………………….

Születési ideje:…………………………………………………………………..........................

TAJ száma:………………………………………………………………………………………

Állampolgársága:………………………………………………………………………………..

Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és a

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: …………………………………………….

.......................................................................................................................................................

Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:………………………………………...

.......................................................................................................................................................

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:………………...................

.......................................................................................................................................................

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:…..…………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………..

 

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg:

Bölcsődébe jár           Óvodába jár                  Édesanyjával otthon van               Vigyáznak rá

CSaNa                        Egyéb

Óvodánkon kívül gyermekének felvételi kérelmét, mely intézményekbe nyújtotta még be?

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

 

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy van-e gyermekének olyan egészségügyi problémája, ami a gyermek intézményes nevelése során kiemelt figyelmet igényel:/ asztma, epilepszia, allergia stb./

Igen                                                                                                                               Nem

Részletezze:...............……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke sajátos nevelési igényű-e? (rendelkezik-e a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakvéleményével?)

Igen                                                   Nem                                      Vizsgálata folyamatban van

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a szakértői vélemény másolatát)

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke rendelkezik-e a korai fejlesztő, a nevelési tanácsadó, a logopédiai intézet vagy más pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény által kiállított szakvéleménnyel?

Igen                                                      Nem                                   Vizsgálata folyamatban van

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a szakvélemény másolatát)

2. A szülők adatai

Édesapa neve:…………………………………………………………………………………….

Foglalkozása* (Önkéntesen szolgáltatott adat)……………………………………………………

Munkahelyének megnevezése és címe:…………………………………………………………...

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………….

Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………….

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:…………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Életvitelszerű tartózkodásának címe:………………………………………………………………

Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszám, e-mail cím stb.):………………………..........................

………………………………………………………………………………………………………

Édesanya neve:…………………………………………………………………………………….

Édesanya leánykori neve:……………………………………………………………………………

Foglalkozása*(Önkéntesen szolgáltatott adat)……………………………………………………...

Munkahelyének megnevezése és címe:…………………………………………………………….

Telefonszáma:………………………………………………………………………………………

Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:………………………………

…………………………………………………………………………………………………........

Életvitelszerű tartózkodásának címe:……………………………………………………………….

Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszám, e-mail cím stb.):………………………............................

………………………………………………………………………………………………………

3. Gondviselő adatai:**

(**Akkor szükséges kitölteni, ha nem az apa vagy az anya a gyermek gondviselője)

A gondviselő neve:…………………………………………………………………………………

Foglalkozása*(Önkéntesen szolgáltatott adat) ……………………………………………………..

Munkahelyének megnevezése és címe:…………………………………………………………….

Telefonszáma:………………………………………………………………………………………

Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:………………………………

…………………………………………………………………………………………………........

Életvitelszerű tartózkodásának címe:……………………………………………………………….

Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszám, e-mail cím stb.):………………………...........................

4. Eltartott gyermekek száma:……………………………………………………………………

Életkoruk:…………………………………………………………………………………………...

Ellátásuk, nevelésük, oktatásuk jelenleg otthon, bölcsődében, óvodában, általános iskolában,

középiskolában zajlik.***(megfelelő válasz aláhúzandó)

5. A felvételi kérelem elbírálásának szempontjából fontos egyéb információk

(pl. egyedülállóként neveli a gyermeket; időskorúként neveli/k a gyermeket; a családban munka nélkül van bármelyik szülő; a nagyobb gyermek/ek a szomszédos iskolába jár/nak; a családban sérült vagy tartósan beteg gyermeket is nevelnek; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül/nek;….stb.), a felvételi kérelem  részletes indoklása:

FONTOS! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt.

Az Önök által szolgáltatott adatokat bizalmasan kezeljük.

 

6. Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Solymár, 2018.

…………………………………………………

 

Szülő/k aláírása

Módosítás dátuma: 2018. április 05. csütörtök, 07:27
 


Hirdetés