Címlap Sajátosságaink

Sajátosságaink

 

Nevelési feladatainkat különböző tevékenységi formákon keresztül valósítjuk meg. Célunk, hogy a kis gyermek, tapasztalás útján ismerje meg az őt körülvevő világot. Kezdeményezéseinket a komplexitás elve alapján – játékba ágyazottan valósítsuk meg, hiszen a 3-7 éves gyermek alapvető tevékenysége a játék. Témáinkat a következő területekről merítjük, a külső világ tevékeny megismerésén keresztül:

  • vers- mese
  • ének, zene, énekes játékok
  • rajzolás, mintázás, kézimunka
  • mozgás

Német nemzetiségi nevelés

Az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően a solymári német kultúrához kötődő hagyományokat, szokásokat ápoljuk, és tovább örökítjük. A nevelőmunkában nagy segítségünkre van a család, szülők, nagyszülők együttműködése.   A német nemzetiségi nevelés alapját mondókák, versek, körjátékok alkotják, melyek a gyermekek mindennapjaiban jelen vannak.

Zöld óvoda

Kialakítottunk egy úgynevezett „zöld szobát” ahol a kirándulások növény és állatmegfigyelések alkalmával gyűjtött kincseket kiállíthatjuk. Vízasztal és különböző technikák segítségével kísérleteket végezhetnek a gyermekek. De megtalálható itt térkép, diafilm és sok más érdekesség is.

Madár barát óvoda

Büszkék vagyunk a Madárbarát Óvoda cím elnyerése is.
Célunk a Madarak védelme minden évszakban. Élmény biztosítása a gyermekek számára odúk, etetők kihelyezésével és megfigyelésével.

Célunk, hogy a szülőkkel karöltve neveljük a gondjainkra bízott gyermekeket.

 

Adatvédelmi Tájékoztató (Kattintson a szövegre a megtekintéshez)

 
Hirdetés